Tư vấn chứng nhận ISO 45001

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN ISO 45001

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Hàng năm, có khoảng 2,78 triệu ca tử vong liên quan đến an toàn lao động trên toàn thế giới .Ngoài ra, có khoảng 374 triệu ca chấn thương và bệnh tật liên quan đến lao động mỗi năm.

ILO ước tính trên toàn thế giới, tổng chi phí cho các thương tích, bệnh tật và tử vong liên quan đến lao động là khoảng 3,94% GDP toàn cầu, khoảng 2,99 nghìn tỷ USD .

Để giúp các công ty giải quyết vấn đề này. ISO đã quyết định tạo ra một quy định mới dựa trên các tiêu chuẩn an toàn & sức khỏe nghề nghiệp khác như OHSAS 18001 , Hướng dẫn và tiêu chuẩn về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế .

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001

1. GIÚP DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OH & S)

Hệ thống quản lý OH & S giúp Doanh nghiệp quản lý tốt hơn các vấn đề liên quan tới OH & S. Cụ thể:Lợi ích tiêu chuẩn ISO 45001

Thực hiện chính sách và các mục tiêu OH & S.

Thiết lập các quy trình có hệ thống để đảm bảo các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.

Xác định các mối nguy hiểm và rủi ro OH & S.

Loại bỏ và kiểm soát các mối nguy về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Thiết lập các biện pháp kiểm soát hoạt động.

Nâng cao nhận thức về các rủi ro trong an toàn lao động.

Đảm bảo công nhân nhận thức được vai trò của mình trong an toàn lao động.

2. ĐÁP ỨNG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI PHÁP LUẬT

Hiện tại, rất nhiều các văn bản pháp luật yêu cầu Doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp khi kinh doanh, sản xuất.

Việt Nam đã có Luật an toàn vệ sinh lao động. Cùng với nghị định của Chính phủ và các thông tu hướng dẫn. Các quy định về an toàn lao động ngày càng chặt chẽ hơn.

Trong năm 2020, theo dự kiến, một số ngành nghề sẽ bắt buộc phải áp dụng ISO 45001.

3. ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA KHÁC HÀNG

Hiện tại, ở một số thị trường,  tuân thủ OHSAS 18000/ ISO 45001 như một điều kiện bắt buộc. Vì vậy rất nhiều khách hàng đã yêu cầu tổ chức cần phải áp dụng và đạt được chứng nhận ISO 45001.

Ngoài ra, Doanh nghiệp khi đạt được chứng nhận ISO 45001 sẽ nâng cao uy tín và hình ảnh của mình với khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có nhiều lợi ích trực tiếp như:

Giảm chi phí chung cho các sự cố, giải quyết sự cố an toàn lao động.

Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động do tai nạn lao động.

Giảm chi phí bảo hiểm.

 DOANH NGHIỆP NÀO NÊN ÁP DỤNG ISO 45001

Câu trả lời đơn giản là tất cả các tổ chức.

Tiêu chuẩn có thể được sử dụng cho tất cả các doanh nghiệp cho các lĩnh vực khác nhau.

Cũng giống như Tiêu chuẩn OHSAS 18001. Nếu doanh nghiệp muốn giảm thiểu rủi ro có liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho nhân viên, các khách đến thăm cũng như nhà cung ứng và cung cấp dịch vụ. hãy tiến hành áp dụng và thực hiện chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button