Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm dệt may sở công thương

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

Hồ sơ công bố hợp quy hàng may mặc

Trường hợp công bố hợp quy hàng dệt may dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

1. Đăng ký kinh doanh (photo công chứng, 01 bản)
2. Công văn đề nghị hợp quy (có dấu đỏ công ty, 01 bản)
3. Tiêu chuẩn cơ sở (có dấu đỏ công ty, 01 bản)
4. Bản công bố hợp quy (có dấu đỏ công ty, 01 bản)
5. Chứng chỉ hợp quy, quyết định cấp chứng chỉ, phụ lục sản phẩm, quy định sử dụng dấu hợp quy (photo công chứng, 01 bản)
6. Đăng ký nhãn hiệu/ thương hiệu (nếu có), 01 bản
7. Maket sản phẩm (nếu có), 01 bản
8. Giấy giới thiệu (nếu không phải trực tiếp đi nộp), 01 bản

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Call Now Button