Chứng nhận VietGap cho lĩnh vực nông nghiệp

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

Chứng nhận VietGAP là gì?

VIETGAP ( Theo Wikipedia ) là viết tắt của cụm từ Vietnamese good agricultural practices có nghĩa là thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn những tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế nhằm mục đích đảm bảo: An toàn thực phẩm; Sức khỏe an toàn lao đồng; Bảo vệ môi trường trường và Truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Những điều kiện để được chứng nhận VietGap:

Chúng ta đều biết rằng những doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hiện nay đều quan tâm đến việc hướng đến việc sản xuất nông nghiệp Sạch và chứng nhận VietGap là phương tiện giúp doanh nghiệp bạn chứng nhận sản phẩm để tạo dựng niềm tin cho khách hàng; ngoài ra chứng nhận VietGap giúp tạo sự ổn định về chất lượng và giá cả của các sản phẩm trên thị trường.

  Tại Việt Nam, VietGAP được ban hành vào ngày 28/1/2008, đây là tiêu chuẩn riêng của Việt Nam. Các tổ chức, doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận VietGAP cần đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí sau:

 Thứ nhất là về kĩ thuật sản xuất: Quy định cụ thể về kỹ thuật sản xuất từ khâu chọn đất, giống, phân bón cho đến thu hoạch theo đúng quy định cụ thể cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

 Thứ hai là tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm: bao gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.

 Thứ ba là tiêu chuẩn của môi trường làm việc: mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.

Thứ tư là truy tìm nguồn gốc sản phẩm; tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Call Now Button