Danh mục: Chứng nhận hệ thống quản lý

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

Tư vấn chứng nhận ISO 45001

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN ISO 45001 Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Hàng năm, có khoảng 2,78 triệu ca tử vong liên quan đến an toàn lao động trên toàn thế giới .Ngoài ra, có khoảng 374 triệu ca chấn thương và bệnh tật liên quan đến lao động mỗi năm. ILO ước…
Read more

Chứng nhận VietGap cho lĩnh vực nông nghiệp

Chứng nhận VietGAP là gì? VIETGAP ( Theo Wikipedia ) là viết tắt của cụm từ Vietnamese good agricultural practices có nghĩa là thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn những tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ…
Read more

ISO 13485:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho lĩnh vực sản xuất & kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế

ISO 13485 là gì? ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế. Lấy ISO 9001 làm nền tảng, tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục được thay thế bằng việc đáp ứng các yêu cầu luật…
Read more

Chứng chỉ ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 [1]. Tiêu chuẩn này có tên…
Read more

Call Now Button