Tác giả: admin

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

Tư vấn chứng nhận ISO 45001

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN ISO 45001 Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Hàng năm, có khoảng 2,78 triệu ca tử vong liên quan đến an toàn lao động trên toàn thế giới .Ngoài ra, có khoảng 374 triệu ca chấn thương và bệnh tật liên quan đến lao động mỗi năm. ILO ước…
Read more

Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm dệt may sở công thương

Hồ sơ công bố hợp quy hàng may mặc Trường hợp công bố hợp quy hàng dệt may dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm: 1. Đăng ký kinh doanh (photo công chứng, 01…
Read more

Chứng nhận VietGap cho lĩnh vực nông nghiệp

Chứng nhận VietGAP là gì? VIETGAP ( Theo Wikipedia ) là viết tắt của cụm từ Vietnamese good agricultural practices có nghĩa là thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn những tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ…
Read more

ISO 13485:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho lĩnh vực sản xuất & kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế

ISO 13485 là gì? ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế. Lấy ISO 9001 làm nền tảng, tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục được thay thế bằng việc đáp ứng các yêu cầu luật…
Read more

Chứng chỉ ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 [1]. Tiêu chuẩn này có tên…
Read more

Thông tin Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THUẬN HƯNG Trụ sở: Số 10 Phố Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội CSKH: 0359.790.492

Chứng nhận hợp quy điện – điện tử theo QCVN 04:2009/BKHCN

Căn cứ theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các thiết bị điện thuôc danh mục quy định tại Phụ lục của QCVN 4:2009/BKHCN dưới đây bắt buộc phải chứng nhận hợp quy: DANH MỤC CÁC…
Read more

CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có tên trong danh mục sản phẩm, hàng hóa quy định trong QCVN 16:2019/BXD, ban hành theo thông tư…
Read more

Tìm hiểu các phương thức chứng nhận hợp chuẩn hợp quy sản phẩm

Theo thông tư Số: 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn và hợp quy sản phẩm , trong đó có quy định rõ về nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp. Có 8 phương thức chính: Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình…
Read more

Danh mục sản phẩm dệt may

DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA QUY CHUẨN(Ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: 01 ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Mã hàng Mô tả hàng hóa 5007 Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm 5111 Vải dệt thoi từ…
Read more

Call Now Button