Chứng nhận VietGap cho lĩnh vực nông nghiệp

Thuận Hưng - Tổ chức tư vấn chứng nhận

𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑽𝒊𝒆𝒕𝑮𝒂𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀?

Chúng ta đều biết rằng những doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hiện nay đều quan tâm đến việc hướng đến việc sản xuất nông nghiệp Sạch và chứng nhận VietGap là phương tiện giúp doanh nghiệp bạn chứng nhận sản phẩm để tạo dựng niềm tin cho khách hàng; ngoài ra chứng nhận VietGap giúp tạo sự ổn định về chất lượng và giá cả của các sản phẩm trên thị trường.
💥💥 Tại Việt Nam, VietGAP được ban hành vào ngày 28/1/2008, đây là tiêu chuẩn riêng của Việt Nam. Các tổ chức, doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận VietGAP cần đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí sau:
✅ 𝑻𝒉𝒖̛́ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒗𝒆̂̀ 𝒌𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕: Quy định cụ thể về kỹ thuật sản xuất từ khâu chọn đất, giống, phân bón cho đến thu hoạch theo đúng quy định cụ thể cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
✅ 𝑻𝒉𝒖̛́ 𝒉𝒂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎: bao gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
✅𝑻𝒉𝒖̛́ 𝒃𝒂 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.
✅ 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐮̛ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐭𝐢̀𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦; tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.